Türkçe
Kontsis
AMETEK Drexelbrook Universal IV Water Cut Meter (Monitor)
 

AMETEK Drexelbrook Universal IV Water Cut Meter (Monitor)

 
AMETEK Drexelbrook Universal IV Water Cut Meter (Monitor) AMETEK Drexelbrook Universal IV™ CM Model Universal Water Cut Meter

AMETEK Drexelbrook Universal IV™ CM Model Water Cut Meter petrol ve türevleri içerisindeki su oranı ölçümü için tasarlanmış kapasitif  altyapılı bir transmitterdir.

Universal IV™ CM Model Universal Water Cut Meter transmitteri özellikle petrol-doğalgaz-rafineri  sektöründe  sondaj ve işletme esnasında hassas bir şekilde  su-petrol türevleri oranlarının ölçülmesinde kullanılan son derece  güvenli bir üründür. Patentli Cote shield teknolojisi prosesteki akışkan yapışmalarında, faz değişimlerinde  güvenli ölçüm olanağı sağlarken ürünün kolay kalibrasyonu, zor şartlarda çalışabilmesi bu uygulamalarda tercih edilmesinin başlıca nedenleri arasındadır.

Daldırma ve inline seçeneklerinin bulunması, 11 farklı ölçüm aralığı sunması, Hareketli parça barındırmayışı, yüksek sıcaklık ve yüksek basınç dayanım  gibi özellikleri transmitterin ham petrol üretim tesisleri, Tank Çiftlikleri, Rafineriler , 2-3 Fazlı Seperatörlerde Su-Petrol Ayırımı gibi alanlarda kullanılmasını sağlamaktadır.

Uygulama Alanları:
» Ham petrol üretim tesisleri.
» Tank Çiftlikleri, Rafinerileri.
» Yağ Emülsiyonları Raporlamaları.
» Petrol Ürünlerinde su oranı tespiti.
» Alım-satım Onaylı (Custody Transfer) Petrol-Doğalgaz kuyu testleri (Net Oil Computing).
» Alım Satım Onaylı (Custody trasfer) Tanker yükleme boşaltma.
» II ve III Fazlı Seperatörlerde Su-Petrol Ayırımı (Net Oil Computing).
» Dielektrik katsayısı analizi.
» Darbeli ve çift fazlı akışlarda( Slug Flow) Yağ-su Oranı tayini.
» Petrol türevlerinden elde edilen yağların oran tayini.