Türkçe
Kontsis
Debimetreler
ÜRÜNLER
 

Debimetreler

Coriolis (Kütlesel) Debimetreler

Coriolis (Kütlesel) Debimetreler

Kontsis, prosese ve uygulamaya özgü uygun, kaliteli ve en güvenilir çözümleri sunmaktadır.
Ürün grupları için tıklayınız >
Elektromanyetik Debimetre

Elektromanyetik Debimetre

Kontsis, prosese ve uygulamaya özgü uygun, kaliteli ve en güvenilir çözümleri sunmaktadır.
Ürün grupları için tıklayınız >
Dişli Debimetreler

Dişli Debimetreler

Kontsis, prosese ve uygulamaya özgü uygun, kaliteli ve en güvenilir çözümleri sunmaktadır.
Ürün grupları için tıklayınız >
Helisel Dişli Debimetreler

Helisel Dişli Debimetreler

Kontsis, prosese ve uygulamaya özgü uygun, kaliteli ve en güvenilir çözümleri sunmaktadır.
Ürün grupları için tıklayınız >
Orifis Debimetreler

Orifis Debimetreler

Kontsis, prosese ve uygulamaya özgü uygun, kaliteli ve en güvenilir çözümleri sunmaktadır.
Ürün grupları için tıklayınız >
Şamandıralı Debimetreler

Şamandıralı Debimetreler

Kontsis, prosese ve uygulamaya özgü uygun, kaliteli ve en güvenilir çözümleri sunmaktadır.
Ürün grupları için tıklayınız >
Termal Debimetreler

Termal Debimetreler

Kontsis, prosese ve uygulamaya özgü uygun, kaliteli ve en güvenilir çözümleri sunmaktadır.
Ürün grupları için tıklayınız >
Türbin Debimetreler

Türbin Debimetreler

Kontsis, prosese ve uygulamaya özgü uygun, kaliteli ve en güvenilir çözümleri sunmaktadır.
Ürün grupları için tıklayınız >
Ultrasonik Debimetreler

Ultrasonik Debimetreler

Kontsis, prosese ve uygulamaya özgü uygun, kaliteli ve en güvenilir çözümleri sunmaktadır.
Ürün grupları için tıklayınız >
Açık Kanal (Doppler) Debimetre

Açık Kanal (Doppler) Debimetre

Kontsis, prosese ve uygulamaya özgü uygun, kaliteli ve en güvenilir çözümleri sunmaktadır.
Ürün grupları için tıklayınız >
Pitot Tüplü Debimetreler

Pitot Tüplü Debimetreler

Kontsis, prosese ve uygulamaya özgü uygun, kaliteli ve en güvenilir çözümleri sunmaktadır.
Ürün grupları için tıklayınız >
 
Debimetre Türleri
1-Coriolis Kütle Debimetreler
Coriolis ölçüm prensibi ile çalışıp, kimya, petrokimya, petrol, gaz, enerji, boya, otomotiv, ilaç ve gıda gibi birçok endüstride kullanılmaktadır. Coriolis akış ölçerler, yakıt türevleri, solventler, bitkisel ve hayvansal yağlar, alkol, monomer, polimer gibi kimyasallar, Boyalar, temizlik malzemeleri, gaz ve sıvılaştırılmış gazlar gibi birçok farklı akışkanın debi ölçümü için kullanılabilen akış ölçerlerdir.
Kütlesel akış, yoğunluk ve sıcaklık ölçümü yapabilen ürünler, proses kontrolü, kalite güvencesi ve tesis güvenliği açısından birçok avantaj sunar.

2-Elektromanyetik Debimetreler
Manyetik akış ölçerler, Faraday'ın Elektromanyetik İndüksiyon Yasası prensibine göre çalışırlar. Endüstride, özellikle su ve atık su yönetimi başta olmak üzere ilaç, gıda, madencilik, kâğıt, bina yönetimi, çimento, kimya gibi neredeyse her endüstride iletken akışkanların debi ölçümünde kullanılırlar. Geniş debi aralığı ve ölçüm tüpü seçenekleri, prosese göre iç kaplama ve farklı materyallerde elektrot seçenekleri, manyetik akış ölçerlerin birçok endüstri ve proses için uygulanabilir hale gelmesini sağlar.

3-Vorteks Tip Akış Ölçerler
Vorteks tip akış ölçerler, Von Karman prensibine göre çalışırlar. Akışkanın hareketinden kaynaklanan dönme veya "vorteks" oluşturan bir engelin arkasındaki basınç dalgalanmalarını ölçerek akış hızını belirlerler.

4-Fark Basınç Tip Akış Ölçerler
Orifis plaka, pitot ve venturi tüp, V-cone gibi tasarımlara sahip fark basınç tip akış ölçerler, Bernoulli İlkesi prensibiyle çalışarak fark basıncı ölçümü üzerinde hacimsel akış hızını ölçen cihazlardır. Bu flowmetrelerin akışı ölçebilmeleri için bir fark basınç transmitteri ile birleştirilmeleri gerekir. Kütlesel olarak ölçüm alabilmeleri için harici sıcaklık ve basınç transmitterleriyle birlikte akış bilgisayarlarıyla entegre edilmeleri gerekir.

5-Türbin Debimetreler
Türbin tip akış ölçerler, sıvıların veya gazların debisini ölçmek için kullanılan mekanik tip ve hacimsel debi olarak ölçüm alan akış ölçerlerdir. Bu akış ölçerlerde, akışkan türbinin kanatlarına çarptığında rotor döner ve bu dönüş hızı, akış ölçer üzerindeki elektronikler tarafından algılanarak debi hesaplanır. Türbin tip akış ölçerler, endüstriyel süreçlerde sıklıkla kullanılan debimetre türlerinden biridir.

6-Dişli Tip Debimetreler
Oval, helisel dişli, piston tip gibi türevleri olan akış ölçerler mekanik tip pozitif yer değiştirme özelliklerindelerdir. Bu akış ölçerler de hassas dişli grupları akışla birlikte serbestçe döner. Dişlilerin dönme frekansı akış hızıyla orantılı olup frekans, akış ölçer elektronikleri tarafından ölçülür ve belirli hesaplara tabi tutularak debiye çevrilir. Dişli flowmetreler, geniş ölçüm aralıkları sayesinde endüstriyel uygulamalarda 1 ila 10.000 mm²/s viskoziteye sahip sıvıların debi ölçümlerinde sıklıkla kullanılırlar.

7-Termal Kütle Debimetreler
Termal kütle flowmetreler, gazların debisini doğrudan ölçmek için termal kütlesel akış prensibini kullanır. Bu akış ölçerler, akışkanın termal iletkenliği ve ısıl kapasitesi gibi özelliklerinden yararlanarak akış hızını belirlerler. Geniş ölçüm aralıklarında çalışan termal kütle flowmetreler, basınç, sıcaklık ve yoğunluk değişikliklerinden etkilenmediklerinden endüstriyel süreçlerde birçok gaz uygulamasında kullanılırlar.

8-Termal Kütle Debi Kontrolcüleri (Mass Flow Controller)
Termal kütle debi kontrolcüleri, bir termal kütle akış ile bir oransal valfin birbirine entegre edilmesiyle oluşturulan cihazlardır. Mass Flow Controller(MFC), bir termal debi ölçerden farklı olarak üzerindeki entegre oransal valfler vasıtasıyla istenen set değerlerde akışkanın debisinin kontrolünü ve ayarlanmasını sağlarlar. Yüksek doğruluk ve geniş ölçüm aralığı gibi özellikleri ile farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip gazların veya gaz karışımlarının hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayarak sistem verimliliğini artırırlar.

9-Ultrasonik Debimetreler
Ultrasonik akış ölçerler, gaz ve sıvıların debisini ölçmek için ultrasonik ses dalgalarını kullanan akış ölçerlerdir. Bu akış ölçerlerdeki alıcı ve verici sensörler, ses dalgalarının akışkan içindeki davranışını analiz ederek akış hızını belirlerler. Akışkana temas etmeden doğrudan boru üzerinden ölçüm alabilen, kelepçeli versiyonlarının yanı sıra, saplama ve daldırma tip versiyonları da bulunmaktadır.

10-Açık Kanal Doppler Tip Akış Ölçerler
Açık kanal akış ölçerler, kanallardaki akış hızını Doppler radar ve akışkan seviyesini radar seviye ile ölçen iki adet sensörün birleşiminden oluşmaktadır. Ölçülen hız ve seviye bilgisi, transmitter arayüzü üzerinden işlenir ve kanal geometrisinden sonra açık kanal debisini otomatik olarak hesaplayarak seviye, hız ve debi bilgilerini analog veya dijital sinyal çıkışı olarak verir.