Türkçe
Kontsis
 

KVKK Politikası

Bu bilgilendirme KONTSİS Elektronik Ölçüm Teknolojileri ve Otomasyon Sistemleri Ltd. Şti tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 10. maddesi gereğince yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin çeşitli verileri kapsamakta olup kişisel verileriniz (örneğin e-posta adresinizi, adınızı-soyadınızı, bağlı olmuş olduğunuz firma bilgilerinizi, telefon numaranızı ya da adresiniz) gibi bilgileri ifade etmektedir.

Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği:
Veri sorumlusu KONTSİS Elektronik Ölçüm Teknolojileri ve Otomasyon Sistemleri Ltd. Şti’dir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
» Şirketimiz ile web sitemize entegre edilmiş olan iletişim-talep formlarını kullanarak oluşturduğunuz her türlü ürün isteği, teknik destek, arıza-servis isteği, doküman (elektronik belge-video-fotoğraf) gibi talepleriniz nedeniyle paylaşmış olduğunuz  kişisel verilerinizi (örneğin e-posta adresinizi, adınızı-soyadınızı, bağlı olmuş olduğunuz firma bilgilerinizi, telefon numaranızı ya da adresinizi) kaydedip talepte bulunan gerçek kişilere  hizmet vermek gibi amaçlar ile,
» İş başvurularında talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, Şirketimiz İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi belirtmek isteriz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Şirketimizle yukardaki maddeler gereğince paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize sadece KONTSİS Elektronik Ölçüm Teknolojileri ve Otomasyon Sistemleri Ltd. Şti. yetkili personeli ve kişisel bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan üçüncü kişi temsilcilerimiz erişebilirler ve bu veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) maddelerinde belirtilen amaçlarla;
» Şirketimize elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler
» Web sitemiz elektronik ortamında yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru-iletişim-talep formları aracılığıyla toplanmaktadır.

e) Haklarınız:
KVKK’nın "İstisnalar" başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla şirketimize ilgili iletişim kanalları üzerinden başvurarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ‘nun 11. Maddesi kapsamında;
» Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
» İşlenmişse bununla ilgili bilgi talep etme,
» Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
» Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri öğrenme,
» Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
» Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma,
» Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesini isteme,
» Kişisel verilerinizin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme haklarınız bulunmaktadır.