Türkçe
Kontsis
Noktasal Seviye Sensörleri
ÜRÜNLER
 
Noktasal Tip Seviye Sensör Türleri

1-Titreşimli Tip Seviye Sensörleri
Titreşimli tip seviye şalterleri farklı endüstrilerdeki tanklar, silolar, reaktörler ve blender gibi haznelerde sıvı, toz veya granül şeklindeki malzemelerin varlığını veya yokluğunu tespit etmek için kullanılan sınır seviye sensörleri olup, farklı akışkan tiplerine göre uygun sensör yapısı ile kullanıcılarına hassas ve doğru ölçümler sunmaktadır. Doğal frekansında titreşen sensör malzemeye ile temas ettiğinde sensörün titreşim frekansı değişir. Bu değişim elektronik tarafından alarm çıkış bilgisine çevrelere, kullanıcılara iletilir. Bu tip titreşimli seviye şalterleri likit noktasal seviye ölçümü için tasarlanmış titreşimli tip bir seviye şalteridir. Güçlü frekans değeri proses koşullarındaki değişimlerde sağlıklı ölçüm almasını sağlar. Kompakt veya ayrık elektronik yapı sağlayabilmesi ile saha kullanımlarında kullanıcılar için esneklik ve kullanım rahatlığı sunarlar. 

2-Kapasitif Tip Seviye Sensörleri
Kapasitif seviye şalterleri, tanklar, silolar, reaktörler ve blender gibi haznelerde sıvı, toz veya bulamaçların malzemelerin varlığını veya yokluğunu tespit etmek için kullanılan sınır seviye sensörleridir. Kapasitif tip seviye sensörleri, kapasitans prensibini kullanarak ölçüm yapan akışkan temaslı sensörlerdir. Kapasitif tip sensörler, iki elektrot arasındaki kapasitans değişikliklerini ölçerek çalışırlar. Akışkanın varlığı veya seviyesi, elektrotlar arasındaki kapasitansın değişimine yol açar. Önceden belirlenmiş olan Kapasitans değer eşiği aşıldığında bu değişikliği algılayan bir elektronik devre şalteri tetikleyerek bir sinyal oluşturur. Bu sinyal kullanıcıların belirlemiş olduğu şartları içeren seviye bilgisi ve akışkanın konumunu iletir.
Kapasitif seviye şalterleri yapışma, tozuma, yoğuşma, birikme ve köpük oluşturan zorlu proseslerde kullanılırlar. Kapasitif seviye şalterleri, likit ve toz uygulamalar için kullanılabilecek ekonomik seri kapasitif tip bir seviye şalteridir. Hareketli parçası bulunmadığından bakım gerektirmez. Patentli Cote Shield teknolojisi sayesinde bu seviye sensörleri akışkan kaplamalarından, toz birikintilerinden etkilenmez ve zorlu koşullara karşı dayanıklıdır. Prosese göre ayarlanabilir prop boyu sayesinde farklı birçok uygulama için kullanıcılarına esneklik sunar. Farklı ürün modellerine göre sağlayabildikleri, otomatik kalibrasyon ve self test özelliği ile ürünün değişen proses koşullarına kendini kalibre ederek ölçümlerin güven altında ve hassasiyet ile ölçümlenmesini ve takibini sağlarlar.
Farklı tipte sunulabilen prop yapıları ile kapasitif sensörler, pompa koruması sağlamak, faz değişim durumlarını dedekte etmeye yönelik geliştirilmiş ölçüm hassasiyetleri de sağlamaktadır.

3-Ultrasonik Tip Seviye Sensörleri

Ultrasonik tip seviye şalterleri, bir tank veya silo içindeki sıvı veya katı malzemelerin sınır seviyesini tespit etmek için ultrasonik ses dalgalarını kullanan sensörlerdir. Sensör, ölçülen akışkanın yüzeyinden yansıyarak ve sensöre geri dönen bir ses dalgası gönderir. Ses dalgasının malzeme yüzeyine gidip geri gelmesi için geçen süre, sensör ile malzeme arasındaki mesafenin hesaplanmasında kullanılır. Elektronik devre, ses dalgasındaki değişimi değerlendirerek bir tetikleme sinyali oluşturur. Farklı sıvılarda alt ve üst nokta seviye ölçümleri için tasarlanmış, otomatik kalibrasyonlu ultrasonik tip bir limit seviye şalteridir. Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç uygulamalarında kullanılabilen ultrasonik tip sensörler, akışkan temassız yapısı ile uygun akışkan tiplerinde kullanılarak kullanıcılarına hassas ve doğru ölçümler sunabilmektedir.

4-Manyetik Tip Seviye Sensörleri
Manyetik seviye şalterleri, genellikle depolama ve proses tanklarındaki sıvıların seviyesini ölçmek için manyetik alan etkileşimini kullanarak ölçüm alan seviye sensörlerdir. Manyetik tip sensörler genellikle bir float/ şamandıra içerir akışkan seviyesi değiştikçe, yüzen şamandıranın konumu da değişir. Bu konum değişikliği manyetik sensörler ya da  anahtarlarla tarafından algılanarak dijital sinyal bilgisine çevrilir. Manyetik seviye şalterleri üzerinden alınan bu sinyal bilgisi transmitter kısmında işlenerek kullanıcılara seviye bilgisi olarak sağlanır.